HSP Coach

Thema’s Hoog Gevoeligheid & Anders Leren

Visie, Missie & Doel

Visie

Onze visie is dat alles draait om ‘gezien worden’. Jezelf zien alsook anderen zien. Dit is vaak de sleutel voor allerlei situaties en vraagt om meer bewustwording.

Vanuit de basis zijn wij o.a. gericht op de onderwerpen (Hoog) Gevoeligheid en Anders Leren. 

Het thema Hoog gevoeligheid is voor ons geen ‘commercieel’ product, maar zien wij juist als een waardevolle eigenschap & als talent. Anders Leren past bij het Beeld Denken, een extra eigenschap om kennis met creativiteit te verbinden, wat vaker leidt tot ‘out of the box’ denken. Albert Einstein kon dit wat geleidt heeft tot zijn bijdrage aan de samenleving.

Meer inzichten in deze talenten en eigenschappen kan bovengenoemde onderwerpen omzetten van ‘last naar kracht’.

Hoog gevoeligheid is in onze beleving de basis van vele ‘etiketten’ die met name kinderen krijgen opgeplakt, juist omdat (professionele) begeleiders van kinderen de bron, het waarom, vaak niet onderzoeken of begrijpen.

Barbara Veer – auteur van het boek ‘Hallo, ik ben Gwen®’ & founder van HSP Coach alsook Professional Coach

Missie & Doel

Onze Missie & Doel van onze HSP Coaches in het verlengde van ´Hallo, ik ben Gwen®’ is:

“om in elke stad en dorp in Nederland olievlekken van bewustwording te creëren ten behoeve van (hoog) gevoelige en anders lerende jongeren in Nederland, op scholen, voor leerkrachten, ouders en andere begeleiders van jongeren en hierbij gelijktijdig (professionele) begeleiders van jongeren te versterken in hun ‘rol’.”

Daarnaast zijn wij ook in de praktijk bezig met hoog gevoelige volwassenen.

Steeds meer professionele begeleiders van jongeren ervaren dat onze huidige generatie jongeren een andere manier van begeleiding en lesaanbod vragen. Waarbij de kennis, die kinderen al in zich hebben, meer wordt benut. Zowel op het gebied van informatie overdracht als bij het maken van keuzes, want jongeren weten zelf al heel goed wat zij nodig hebben om te kunnen functioneren en hun talenten te ontplooien. 

Het gaat dus om het scheppen van hernieuwde randvoorwaarden, waarbinnen jongeren meer ruimte krijgen en eigen keuzes kunnen maken. Wat maakt dat er een win-win situatie ontstaat. Doordat ‘wij’ de jongeren beter kunnen ‘zien’ en zij zich meer ‘gezien’ voelen, ontstaat er (innerlijke) rust en wederzijds respect.

Juist (hoog) gevoelige jongeren vragen vanwege ‘prikkels’, die hen van binnen kunnen raken, een andere begeleiding. De manier waarop het niet kunnen verwerken van prikkels tot uiting kan komen is: extreem druk of juist teruggetrokken gedrag. 

Wat maakt dat deze jongeren niet (meer) open kunnen staan voor externe begeleiding. Tussen extreem druk en terug getrokken gedrag ligt een heel grijs gebied van uitingen. HSP is wetenschappelijk erkend en het percentage jongeren dat hoog gevoelig is, wordt geschat op 20%. Uit de praktijk blijkt dat dit wellicht veel hoger ligt.

Hoog gevoeligheid gaat vaak samen met o.a. Anders Leren (Beelddenken), Hoog begaafdheid, Rust of Sensatie zoekers (HSS) etc.

Welkom! Wij verzamelen gegevens om onze dienstverlening te kunnen aanbieden en verbeteren. Met je bezoek aan onze website stem je in met ons Privacy Beleid en Cookie gebruik